Xem hết trọn bộ Họ Mạnh thì tiếng mưa lộp bộp ngoài hiên như va phải tàu lá chuối cũng vừa im

Xem hết trọn bộ Họ Mạnh thì tiếng mưa lộp bộp ngoài hiên như va phải tàu lá chuối cũng vừa im.
Thế là nhớ tiếng người đọc thơ Lý Bạch trong môt đêm trăng mưa.
Những ngày đó, trên căn gác xép nhỏ ở nhà của mẹ giữa ngã tư đêm đến nghe âm thanh vừa rộng vừa chật.
Độc chước vô tương thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt,
Đối ảnh thành tam nhân.
Nguyệt ký bất giải ẩm,
Ảnh đồ tùy ngã thân.
40 năm trước mà anh ̃́đã mơ màng trên cao với thế giới 4 m2 tách biệt và đặt hồn trên núi trên mây trên đồi và trong rừng.
Thế mà chỉ uống rượu vang với phomai và pate’ cắt thanh là sao? 🙂