Xã hội

Xã hội

Xã hội, nếu để tự nhiên thì sẽ chẳng khác gì một cánh rừng. Có nhiều cây rất to và nhiều bụi cỏ lúp xúp dưới chân. Nhưng khác với cỏ cây, “cỏ” người có thể liên kết lại với nhau và đốt cháy cả cánh rừng. Hơn nữa, vì con người là loài sinh vật biết suy nghĩ, biết ưu tư về số phận của đồng loại, nhiều người không muốn thấy cảnh kẻ ăn không hết, người lần không ra tức là muốn có sự bình đẳng. Bình đẳng đến mức nào và dùng biện pháp nào luôn luôn là vấn đề mà nhiều người trăn trở. Xin mời đọc bài dịch: