“Viết tiếp chuyện 8/18 bệnh nhân chạy thận tử vong

“Viết tiếp chuyện 8/18 bệnh nhân chạy thận tử vong…”
#vietmd VietMD.net Community
========
Một rủi ro khác chưa nhắc đến…
Một nghiên cứu năm 2006 của nhóm BS thận (Renal Physicians Association) đã chỉ ra lỗi giao tiếp (miscommunication) là một trong những rủi ro lớn nhất trong chạy thận nhân tạo bên cạnh các rủi ro khác. Giảng dạy SV Y khoa và BS nội trú trong giao tiếp với bệnh nhân có thể giảm được rủi ro này.
Kiểm định chất lượng bệnh viện độc lập và theo chu kỳ dạng Joint Commission hiện nay ở Việt nam thế nào nhỉ? Mời các đồng nghiệp góp ý Cảm ơn các bạn trong CLB Quản Lý Chất Lượng – An Toàn Người Bệnh đã có buổi hội thảo về an toàn trong chạy thận tuần vừa qua.
Cám ơn báo Soha đã đang bài.
See Translation