Vẫn đều đặn nhận chụp áo dài

Vẫn đều đặn nhận chụp áo dài, chân dung và cả ko mặc gì các moẹ nhá.
Không gian mới kiểu cũ rất đẹp, coi như tour “du lịch ảnh”, giao mùa ẩm ương nắng mưa thất thường kiểu gì cũng chơi.
Book thì báo trước 1 tuần đến 10 ngày để sắp lịch.
Đội ơn các moẹ 😀
P/s: nghệ cũng phải ăn cơm, đừng nghĩ nghệ chỉ hít khí zời uống nước lã :v