Vấn đề không phải bạn ăn gì mà là ăn với ai

Vấn đề không phải bạn ăn gì mà là ăn với ai? Vấn đề còn là bạn cảm nhận ai là bạn? Ở đây, tiếng sóng biển xoá nhoà cảm giác một mình, có chú Tây vừa hỏi “một mình à?” Tớ trả lời: “không! với thiên nhiên”. Ta phải học cách nhìn thiên nhiên là bạn. Ta cứ xoen xoét nói thế chứ ko cảm thấy thế, nên ta dẫm, ta phá, ta đạp, ta đầu độc bạn mà ko mảy may thương xót, bạn thiên nhiên trả thù thì sao? Đi du lịch, ở khách sạn tớ thề là ko yêu cầu thay ga, gối trong ít nhất 2-3 ngày, khăn mặt tự giặt tự phơi. Bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ bạn mình! Go green, our friends, vui mà!