Trước giờ chỉ nghe thấy công trình xây dựng vi phạm bị cắt điện

Trước giờ chỉ nghe thấy công trình xây dựng vi phạm bị cắt điện, nước chứ chưa thấy yêu cầu bịt hệ thống thoát nước của công trình không cho xả vào HTTN Thành phố nhỉ?
Trước việc các vụ vi phạm về trật tự xây dựng công trình ngày càng phức tạp, việc cắt điện, nước chưa thực sự đem lại hiệu quả, tôi đề nghị các nhà làm luật nên đưa vào điều khoản công trình xây dựng vi phạm sẽ bị bịt hệ thống thoát nước không cho xả thải vào HTTN Thành phố.
Này nhé:
– Cắt điện thì có thể dùng nến, đèn dầu, đèn sạc điện, máy phát, câu trộm điện…
– Cắt nước thì có thể xách xô đi xin, uống nước bình, tắm giặt ở nhà tắm công cộng, khoan giếng hoặc đục trộm đường ống.
Còn không cho xả thải vào HTTN thì:
– Ban ngày còn có thể đi vệ sinh nhờ hàng xóm hoặc ở WC công cộng, chứ nửa đêm Tào Tháo đuổi chỉ có chịu.
– Nước thải bị ách tắc lâu ngày dềnh lên thì các con giời gần như chỉ có nước xin đầu hàng.
See Translation