“Tôi xuống tinh thần đến mức đã nghĩ đến chuyện hát nhép

“Tôi xuống tinh thần đến mức đã nghĩ đến chuyện hát nhép, để có thể đứng trước mặt mọi người. Nhưng tôi chưa bao giờ làm điều đó và kể cả một triệu năm nữa cũng sẽ không làm thế. Vì đó không phải là tôi khi bước lên sân khấu. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã khiến các bạn thất vọng. Tôi xin lỗi vì buổi tối mà đáng lẽ các bạn sẽ ở bên cạnh những người thân yêu, cùng có với nhau những ký ức tuyệt vời. Tôi xin lỗi vì thời gian và tiền bạc mà các bạn đã bỏ ra cho chuyến đi này.”
many thanks Phước Hậu 🙂