Tôi thực sự sợ một số người ở cuộc đời này

Tôi thực sự sợ một số người ở cuộc đời này. Khi họ phạm lỗi, họ được tha thứ, họ thấy dễ dàng tha thứ nên họ lại phạm lỗi lần hai. Rồi người bao dung vẫn sẽ bao dung lại lựa chọn tha thứ. Người phạm lỗi được tha thứ cho rằng dù có thế nào đối phương vẫn tha thứ nên cứ thản nhiên sai lầm, ngông cuồng phạm lỗi bởi cho dù thế nào họ vẫn sẽ được thứ tha.
Mà họ chưa từng hiểu cảm giác của người phải chịu đựng sai lầm, mệt mỏi bao dung. Họ không hiểu mỗi một lần tha thứ, người ta phải sử dụng bao nhiêu phần dũng khí, bao nhiêu lần cố gắng và hàng ngàn lần tự trấn an bản thân rằng sẽ ổn thôi.
Nhưng đến cuối cùng người tha thứ vẫn cứ là người tha thứ và người phạm lỗi vẫn cứ là người phạm lỗi. Bởi nếu người phạm sai lầm thấu hiểu được cảm giác của người tha thứ, có lẽ họ đã không sai lầm.
Hoặc không phải họ không hiểu, chỉ đơn giản là họ không muốn hiểu.
Đừng thứ tha cho kẻ không biết nghĩ
Và không cần bao dung cho kẻ không biết điều.
“Cuộc đời này chính là như vậy, bạn có dốc cạn cố gắng, vét trọn bao dung, đến cuối cùng bạn vẫn chỉ là kẻ tay trắng nếu như người đàn ông bên cạnh bạn họ không muốn để tâm”.
#HuyenTrangBatHoi