Thông tin Liệt sỹ

Thông tin Liệt sỹ
Tôi đọc được trên mạng lời hỏi thông tin về phần mộ của Liệt sỹ của bạn Lan Hoa trên tường bạn lính Nguyễn Sỹ Hòa.
Nội dung:
“Nguyên văn Trung
Sn:60
Đv: đại đội 16 . Trung đoàn 2. Sư đoàn 9 quân đoàn 4
Yên mac. Tam Điệp . Hà nam
Nhập ngu :5/78
Hy sinh: :5/1/81
Tỉnh Puoc sát Cam cu chia
Nghĩa trang liệt sĩ trung đoàn 10. Sư đoàn 339. Quân đoàn 4
Mo số 7, hàng 1 ( thiếu ta,. Nguyên như Thạch) ”
Như vậy
Ls Trung cùng trung đoàn 2, sư đoàn 9, cùng thời với tôi.
Anh ấy ở đại đội cối 120mm, trực thuộc trung đoàn .
Thời điểm hy sinh khi đơn vị đang làm nhiệm vụ tải gạo cho sư đoàn 339 tháng 1/81 (chắc hy sinh do trái mìn địch gài gốc cây dầu cùng thằng Quốc DK.82, tiểu đoàn 4_đã kể )
Chôn tạm tại nghĩa trang liệt sỹ E10 trong khu 5 nhà (đã kể)
Về sau này, khi E10_ F339 rút, có thể họ bốc về nghĩa trang sư đoàn 339 luôn, hay trả về nghĩa trang E2 F9 ???
Nghĩa trang E10F339, hoặc nghĩa trang sư đoàn 339 trên đất Việt bây giờ ở đâu???
Thiếu tá Thạnh, không phải Thạch_là trung đoàn trưởng.
Anh em E2 hay anh em nào có thông tin gì thêm giúp chị ấy với. Quân Nguyễn Viết, Việt Cao, Le Thai Tho, Phan Huy Dương, Qsc Mamamia Ma, Rong Xanh
Thanks!