THÔNG ĐIỆP

THÔNG ĐIỆP
THIÊN CHÚA GÌN GIỮ TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI DÀNH CHO NHÂN LOẠI QUA NỀN TẢNG GIA ĐÌNH
21/09/2014
CHỦ NHẬT NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2014, LÚC 17: 45
Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thánh Tâm Ta hướng về tất cả mọi gia đình và Mong Muốn của Ta là chúc lành cho mọi gia đình nhỏ cũng như lớn trong thời điểm này. Khi tình yêu hiện diện trong các gia đình thì Quyền Năng của Thiên Chúa cũng ngự trị, vì tất cả con cái của Người đều thuộc về Người. Chính Người là Đấng đã dựng nên từng con người trong số họ.
Thiên Chúa gìn giữ Tình Yêu của Người dành cho nhân loại qua nền tảng gia đình, vì chính trong những môi trường gia đình mà Tình Yêu của Người triển nở một cách tự nhiên. Tình yêu được gìn giữ trong những gia đình đoàn kết, mang lại những phúc lành trọng đại, vì tình yêu của những thành viên trong gia đình dành cho nhau, là một trong những Tặng Ân lớn lao nhất đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa dùng tình yêu trong gia đình để làm cho tình yêu thêm mạnh mẽ, nhờ đó mỗi một thành viên sống trong một gia đình có tình yêu thương chan hòa, sẽ giúp cho tình yêu lan rộng ở bất cứ nơi nào họ lui tới. Ngược lại, khi nền tảng gia đình đổ vỡ, thì sự đổ vỡ này có ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng, xã hội và quốc gia của các con.
Khi Thiên Chúa dựng nên Ađam và Evà, Người mong muốn có một gia đình dành cho Người, để Người có thể tuôn đổ mọi ơn lành trên gia đình đó. Người sẽ luôn ra sức bảo vệ các gia đình vì gia đình là nơi đầu tiên con người tội lỗi cảm nhận được tình yêu. Khi tình yêu triển nở trong các gia đình thì tình yêu cũng sẽ triển nở trong các quốc gia. Vì tình yêu người ta dành cho nhau bắt nguồn từ gia đình, chính vì thế mà Satan tấn công các gia đình. Satan sẽ dùng đến mọi ảnh hưởng mà hắn có được để tàn phá con người, để họ dùng mọi lý lẽ nhằm biện minh cho việc đổ vỡ nền tảng gia đình. Hắn sẽ ngăn cản việc hình thành các gia đình và hắn cũng sẽ ngăn cản việc các gia đình làm lành với nhau nếu việc họ làm lành với nhau là do Thánh Ý Thiên Chúa.
Gia đình được sinh ra bởi tình yêu của Thiên Chúa nên gia đình sẽ luôn là mục tiêu tấn công của sự dữ. Để bảo vệ gia đình các con trước tên ác quỷ, xin các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này.
Chiến Dịch Cầu Nguyện (167) Xin bảo vệ gia đình con
Lạy Thiên Chúa là Cha Hằng Hữu, nhờ ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu Cha, xin Cha hằng luôn bảo vệ gia đình con khỏi sự dữ.
Xin ban cho chúng con sức mạnh để chúng con thắng vượt những ý hướng độc ác, và để chúng con luôn hiệp nhất trong tình yêu dành cho Cha và tình yêu dành cho tha nhân.
Xin bảo vệ chúng con trong những lúc đau khổ và thử thách mà chúng con phải chịu ; xin giữ cho tình yêu của chúng con luôn sống động để chúng con được hiệp nhất nên một với Chúa Giêsu.
Xin Cha chúc lành cho gia đình chúng con, và ban cho chúng con Tặng Ân Tình Yêu ngay cả trong những lúc gian khó.
Xin Cha củng cố tình yêu của chúng con để chúng con có thể chia sẻ niềm vui của gia đình với tha nhân, nhờ đó Tình Yêu của Cha được chia sẻ với toàn thế giới. Amen.
Các con hãy nhớ rằng Thiên Chúa đã dựng nên từng người trong các con theo Hình Ảnh của Người để Người có thể tạo ra một gia đình hoàn thiện. Các con hãy dâng lời tạ ơn vì gia đình các con, bởi lẽ gia đình là một trong những Tặng Ân lớn lao nhất mà Thiên Chúa đã rộng ban cho nhân loại. Khi đau khổ trên trái đất này đến hồi kết thúc, và khi mà lòng thù hận không còn nữa, thì Thiên Chúa sẽ hiệp nhất nhân loại nên một với Người. Các con sẽ lại được trở nên vẹn toàn và Gia Đình của Người sẽ vui hưởng Sự Sống Đời Đời.
Chúa Giêsu của các con
Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth