Thời cắp sách đến trường

Thời cắp sách đến trường, học môn văn có dòng văn thơ hiện thực phê phán. Kẻ này cứ nhớ mãi bài thơ kể về các loại thuế và hãi nhất là thuế thân…..học mà căm ghét cái chính quyền thực dân thủa ấy thế . NHƯNG chưa thấy có ai đề cập đến trường hợp người thiếu thuế khi chết không được cấp giấy chứng tử ấy thế mà hôm nay lại có đấy. Trường hợp này đã lên báo, và nay có luôn 1 bài thơ (để góp vào dòng văn thơ hiện thực phê phán thế kỷ 21). Cảm ơn tác giả
KHÔNG ĐƯỢC CHẾT
Một phụ nữ tàn tật,
Ở Hiệp Hòa, Bắc Giang,
Chết không giấy chứng tử,
Không được mượn xe tang.
Bà tàn tật từ bé,
Không chồng con, gia đình.
Còn nuôi hai em nhỏ
Cũng tàn tật như mình.
Thế mà rồi khi chết,
Người phụ nữ đáng thương,
Do nợ một triệu bảy,
Không được chết bình thường.
Một triệu bảy thuế phí –
Tiền an ninh quốc phòng,
Tiền đền ơn đáp nghĩa,
Tiền làm mương, be đồng.
Tiền ủng hộ khuyến học,
Tiền văn nghệ, hội xuân,
Tiền đồng bào bão lụt,
Tiền thuế đất, vân vân.
Chừng ấy khoản thuế phí
Đè nặng lên vai bà,
Một phụ nữ tàn tật,
Ở Bắc Giang, Hiệp Hòa.
Và bà đã ngã khuỵu
Dưới gánh nặng nợ nần.
Chết, không trả được nợ,
Nên chính quyền của dân
Không cho loa thông báo,
Không cho mượn xe tang,
Không cho khai chứng tử.
Như xưa, phạt vạ làng.
( Thái Bá Tân)