Thay vì Bạn tiêu sài 1triệu đồng 1cách hoang phí

Thay vì Bạn tiêu sài 1triệu đồng 1cách hoang phí
Ăn chơi. Mua sắm các Kiểu
Vậy B hãy bỏ ra. Làm Vốn kinh doanh. Thay đổi cuộc đời mình
Thật ra 1triệu chẳng thể làm được gì cả
Nhưng khi B #dám_thử. Dám. Làm
Thì 1triệu có thể kiếm ra 5.10triệu. Thậm chí vài trăm triệu
Xã hội bây giờ có 2loại
1…là chấp nhận làm thuê. Nghèo ổn định
2… là Thử thách để thay đổi cuộc đời. Làm chủ bản thân mjnh
NGƯỜI TA LÀM ĐƯỢC MÌNH CŨNG SẼ LÀM ĐƯỢC. B NHỚ NHÉ…
IB CHO D NẾU b thật sự muốn kinh doanh nhé
Call 01686627543
See Translation