Thật sự nỗi buồn niềm xúc động dễ nói dễ buông lời chan chứa lắm

Thật sự nỗi buồn niềm xúc động dễ nói dễ buông lời chan chứa lắm, còn niềm vui hân hoan thì lúc ấy chỉ con tim mềm ra mềm ra mình không thiết cất thành lời.
Nhưng cái xong không ghi lại, mấy hôm buồn tưởng đời mình hẹp hòi khô úa lắm kỳ thực không phải không phải vậy. Rồi hiểu lý do vì sao rất cần rất cần ghi lại hạt nắng bay lên mỗi ngày, cái ôm là một điều tự nhiên thiết thực nhiều sức sống, hay rộng lượng thì vẫn hạnh phúc hơn là công bằng – nói chung những bài học về cách khiến mình vui vẻ, để tìm lại trên mỗi quãng đường mình quên mất.
Về cơ bản là thế giới thì vẫn tuyệt vời, nếu chúng ta biết cách, hoặc là có người bên cạnh chúng ta biết cách làm thế giới tuyệt vời chính như các cậu đó Ngo Tu Anh Thuy Nguyen ihii
See Translation