Tám Bùi Hoàng đáng lẽ phải viết “Điều gì đã đưa đẩy tổ chức mà ông Nguyễn Xuân Anh thuộc về

Tám Bùi Hoàng đáng lẽ phải viết “Điều gì đã đưa đẩy tổ chức mà ông Nguyễn Xuân Anh thuộc về, từ lời nói đến việc làm trái ngược nhau như vậy? Người viết bài này thấy bất lực nên chỉ xin dùng duy nhất một từ: Chịu! Còn theo các bạn, vì sao vậy?”