“Ta bám víu vào cái ‘ta’

“Ta bám víu vào cái ‘ta’, ‘của ta’ dù không biết cái ‘ta’ là gì. Ta không thể chịu được bất cứ một sự chỉ trích hay xúc phạm nào vào cái ‘ta’ của mình. Và sự ràng buộc này mở rộng tới những gì thuộc về ‘ta’, những gì ‘của ta’. Sự ràng buộc này sẽ không mang lại khổ nếu những gì của ta có thể tồn tại đời đời và cái ta có thể trường tồn vĩnh cửu. Nhưng theo luật tự nhiên, không sớm thì muộn, ‘ta’ và ‘của ta’ sẽ mất đi. Ràng buộc, bám víu vào những gì vô thường chắc chắn sẽ mang lại đau khổ.”
(Trích bài giảng của thiền sư G.N.Goenka)