t h e n e w v o i c e o f V i e t N a m

t h e n e w v o i c e o f V i e t N a m

1  
t h e n e w v o i c e o f V i e t N a m
thì đã làm sao???
Các anh chị trên mạng, trên báo đang “nhiếc móc” cô Kỳ về cái tội bỏ tiền ra thuê pano ở Cannes để quảng cáo Việt Nam nhân tiện quảng cáo bản thân. Chủ yếu là xoáy vào cái cụm “OF VIET NAM” (Tiếng nói mới CỦA Việt Nam). Mình thấy mọi người thật khắt khe, thiển cận lại kém sòng phẳng, thực tế. Vớ vẩn lắm! Hehe 🙂
Các anh chị thử tìm đại diện/ tiếng nói cho cái xã hội hiện nay: loạn xạ, phù phiếm, nhố nhăng, vừa thích rao giảng đạo đức vừa search cụm từ sex nhoay nhoáy, luôn tỏ ra tự hào các giá trị tốt đẹp nhưng thực tế thì chỉ biết sợ tiền, sợ quyền, khinh trí thức, vừa ác vừa hèn với nhau, bo bo ích kỷ vì bản thân… xem có ai không??? Thực tế xã hội thế. Hay là các anh chị bảo nó hay ho, tốt đẹp lắm rồi???
Cô LNK cô ý tình nguyện ứng cử làm đại diện, tiếng nói mới ấy, cô ấy thấy bản thân phù hợp và đủ khả năng là …chuẩn khỏi chỉnh rồi còn gì ?! Làm gì có ai phù hợp hơn???
Rau nào, sâu nấy! Không có xã hội VN MỚI này thì làm gì có 1 em LNK?! Nghĩ mà xem!
Đứa nào bảo mình là đại diện tiêu biểu cho VN mới xem, mình tát cho lật mặt. Hehe