Sự sỉ nhục đôi khi lại là một động lực lớn để vươn lên

Sự sỉ nhục đôi khi lại là một động lực lớn để vươn lên. 1958 Brasil bị coi thường đủ điều trên đấu trường thế giới. Bị sỉ nhục họ vươn lên mạnh mẽ. Và Brasil vô địch thế giới.
Sau Đại chiến I, nước Đức bị sỉ nhục. Hitler đã tận dụng sự sỉ nhục ấy kích động cả nước Đức vươn lên. Và nước Đức làm vua châu Âu, vẽ lại bản đồ thế giới.
Hàn Tín chui háng tên hàng thịt; Việt Vương Câu Tiễn chịu đủ nhục trên đời, còn bao người nếm mật, nằm gai để không quên sự sỉ nhục mà vươn lên.
Ở quy mô tí hon thì việc mình bị sỉ nhục hồi cấp 3 vì nghèo không có tiền đi du lịch với lớp và bị cả lớp chọn cười vào mặt thằng ngoại đạo hấp tấp làm bài cũng giúp cho quyết tâm học tiếng và cố gắng vươn lên mạnh hơn người khác 1 tí.
Hi vọng đến đời con, đời cháu thì nỗi nhục người Việt phải chứng minh tài chính, trình hợp đồng lao động khi xin vi sa sang các nước lớn sẽ được tẩy rửa.