Sau khi suy đi tính lại thì mình quyết định làm giò ngựa bạch

Sau khi suy đi tính lại thì mình quyết định làm giò ngựa bạch. Đằng nào thì cũng 1 vòng chạy ship khắp Hà Nội 😀
Các bạn sẽ thấy ông thầy lang trong vai 1 lái buôn thịt và giò, mặc áo phông, quần ngố đi ship hàng.
Tại sao mình lại làm giò ? Các bạn nên biết là miếng giò chỉ được làm ra từ thịt nóng mới cắt, tức là thịt tươi, không bao giờ làm được từ thịt đi mua ngoài chợ. Đó là sự chứng minh tính thật sự của thịt ngựa và cao ngựa.
Ai ăn đăng ký nhé. Thịt và giò đều 250k/ kg 😀