Sắp hết ngày thì đến điểm trường Huổi Ít B

Sắp hết ngày thì đến điểm trường Huổi Ít B. Vắng lặng. Chốc có cô giáo chạy từ trên đỉnh đồi xuống. Cô giáo cắm bản mầm non. Căn chái của cô không điện. Hỏi chuyện thì chồng cô cũng là thày giáo tiểu học ở ngay trường chính trong xã. Nhưng nghĩ đến 15 km vừa đi qua từ trường chính về đến đây, mình hiểu họ không thể về với nhau được vì nguy hiểm lắm. Chỉ ngày nghỉ đường khô không mưa mới có thể đi. Khi rời điểm trường có bóng một cô giáo duy nhất, màn đêm đã sụp xuống. Một chấm sáng nơi đó, nhưng không phải ánh điện, mà là ánh đèn chiếc xe máy đi cuối của đoàn. Nhớ đến buổi trưa ở phòng ở thày giáo trường chính, có can rượu trắng các thày để gầm giường. Có phải giải thích uống rượu để làm gì?