Quốc Tế họp và xem xét khả năng kiện Formosa ra tòa Quốc tế về tội ác phá hoại môi trường mà nó gây ra

Quốc Tế họp và xem xét khả năng kiện Formosa ra tòa Quốc tế về tội ác phá hoại môi trường mà nó gây ra

Quốc Tế họp và xem xét khả năng kiện Formosa ra tòa Quốc tế về tội ác phá hoại môi trường mà nó gây ra, trong khi ngay tại VN nơi đang gánh chịu hậu quả thảm khốc của thảm họa Formosa đầu độc biển thì dường như FMS lại được dung túng và tiếp tục vận hành, tiếp tục gây nguy cơ ô nhiễm Môi Trường, không chỉ nguồn nước biển mà cả không khí… Hiểm họa khôn lường cho cả đất nước!
Rất cần sự chung tay của các tổ chức Xã hội Dân sự, các LS, nhà hoạt động Môi trường/Xã hội và các nhà KH/trí thức… chung tay lên tiếng và hành động để đưa kẻ hủy diệt Môi Trường Formosa ra tòa án Quốc Tế!
Tham khảo: http://www.voatiengviet.com/a/hoi-thao-quoc-te…/3834564.html
https://nannhanformosa.org/…/academic-conference-legal-rem…/
https://www.youtube.com/watch…