Phải đên 70% ý thức kém khủng khiếp

Phải đên 70% ý thức kém khủng khiếp
Nhất là xã hội càng phát triển bố mẹ càng chiều thì tần suất mặt đàn ông tính đàn bà càng nhiều.
Bài viết chỉ là 1 ví dụ nhỏ giưa trăm ngàn việc trong cuộc sống.
Mà đàn nào cũng thế thôi , chán lắm.
Nhiều lúc còn k hiểu tại sao ý thức kém vậy mà vẫn tồn tại ôi cuộc đời.
Ngày xưa chỉ ngồi ở nhà chỉ thi thoảng mới phải đối mặt với mấy thành vô y thức nên thông cảm. Đến ngày số lượng vô t thức phải đối mặt còn nhiều gấp mấy lần số lượng ý thức mà nói thì lại thành cãi nhau. Rồi đầy bọn còn vô t thức dọa đánh các kiểu , mở mồm ra chỉ biết chưi, hèn hạ quá thể. Thế nên ai có năng lực đi được thì mau rời khỏi đất nước này đi, đừng cố ở lại nữa.
https://www.facebook.com/myeva.vn/posts/1534347423289783