Những người đi Trường Sa có lẽ đã lên đến hàng vạn

Những người đi Trường Sa có lẽ đã lên đến hàng vạn, nhưng đế làm những việc có ích cho biển đảo đất nước thì được mấy người. Nhiều người họ xem được đi Trường Sa như là chuyến du lịch lâu ngày vừa có tiếng là thăm các đảo tiền tiêu của đất nước, có người xem đó là sự hãnh diện khi khoe với bạn bè ” tao đã đi trường sa” Ngay như đám thanh niên loai choai bây giờ đi lính chúng cũng muốn ra Trường sa? ơ địt cụ chúng mày lính đất liền không bảo vệ đất nước ạ? Thậm chí có những thằng như Nhà Báo Mai Thanh Hải đi Trường Sa rồi chụp những hình ảnh khổ cực của bộ đội rồi xỉa xói đất nước, có tay việt kiều chắc lâu ngày chưa được ăn hải sản hốc lắm vào làm các anh em phải đem về đất liền cấp cửu.
Bạn bè tôi rất nhiều người từng đóng trường sa, họ về kể thực chất rất ít người đến với biển đảo vì tình yêu quê hương đất nước họ đến trường sa đi du lịch là chính . Trong một lần đón đoàn hầu như khách mời đều là doanh nghiệp và các bí thư đoàn các địa phương, vì rau ớ đảo hiểm nên hôm đó không có rau một cô bí thư đoàn đã bĩu môi bảo rằng ” cơm không rau sao nuốt nỗi, biết thế ớ nhà còn hơn” Thế là lính ta lại phải lục đục ra vườn tăng gia nhổ cọng rau chưa tới thu hoach đế phục vụ những con lợn mang tên là khách. Thậm chí có những cô cậu con cháu quan chức được sự tác động của người nhà đã được lên tàu thăm đảo, nhưng đa phần ra chí chụp ảnh tự sướng quên cả bữa ăn thậm chí chụp ngay những công trình quân sự, khi bị nhắc nhở thì dỗi hờn.. Và tôi còn được nghe vô vàn những câu chuyện mà nếu có viết cả ngày không hết.
Đến với biển đảo là tốt, thế hiện tình yêu quê hương đất nước, nhưng rất nhiều người đi Trường Sa về. Họ xem đó như một chuyển du lịch và có kỷ niệm chương