Những bãi cuội nhấp nhô sóng vỗ

Những bãi cuội nhấp nhô sóng vỗ
từ đâu cuội đến…
sao mang hình hài tròn trịa đến ngẩn ngơ.
Người ta bảo cuội ngày xưa trên núi
là nham thạch xói mòn bởi thời gian
tác động đó đá vỡ ra muôn mảnh
xù xì thô nhám
góc cạnh đầy mình,
đá còn chịu nhiều cơn lũ lớn
cuốn đá theo dòng xuống biển mênh mông
Đá nằm đó…
rồi nghìn năm sóng vỗ,
hiền hòa nhẫn nhịn với tháng năm
sóng cứ vỗ, vỗ hoài không mỏi mệt
đá cứ yên, yên để sóng vỗ về.
Đến một ngày nhìn lại
đá thấy mình không xù xì góc cạnh…
người không gọi là đá
là cuội tự bao giờ…