Nhiều ng biết rằng “Suy nghĩ tích cực” là cội nguồn tạo sự hứng khởi

Nhiều ng biết rằng “Suy nghĩ tích cực” là cội nguồn tạo sự hứng khởi, nạp nhiên liệu cho hành động cố gắng vươn lên & sẽ tạo ra cho cuộc đời mình “hoa thơm quả ngọt”.
Nhưng tại sao chta thường chỉ biết thế nhưng khi áp dụng vào csong thực tế hàng ngày lại luôn bị “mắc” hoặc rơi rụng thất thoát dần (hay nói cách khác là ko duy trì được KHẢ TÍNH cho đến ngày nó xảy ra) nên chta chưa có được “hoa thơm quả ngọt” như mình mong muốn.
Thực tế csong là luôn có giải pháp cho mọi vấn đề. Nếu chta muốn có và duy trì được “Tư duy tích cực” thì chta phải biết CÁCH THỨC để tạo ra và duy trì nó.
Hãy tìm đọc cuốn này và áp dụng nó các bạn sẽ có được những điều DIỆU KỲ.