Nghe người ta bảo

Nghe người ta bảo, cầm chim cho thằng khác đái là nghề nhục nhất, và đây là biểu hiện của nghề này: “Chức vụ cũ khi ông Võ Kim Cự có sai phạm đã cách hết. Chức vụ hiện tại thì ông Võ Kim Cự không có sai phạm”. http://thanhnien.vn/…/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan…