Ngày bắt đầu bằng giật bắn cả mình vì bị dọa cắt điện do không đóng tiền 3 tháng

Ngày bắt đầu bằng giật bắn cả mình vì bị dọa cắt điện do không đóng tiền 3 tháng

1  
Ngày bắt đầu bằng giật bắn cả mình vì bị dọa cắt điện do không đóng tiền 3 tháng.
Ào phát là tiền cáp, nước và phone đến đúng lúc.
Thò cái mặt chưa rửa qua balcon: Tất cả về kiểm tra dữ liệu đi. chị đóng hết rồi.
Quay vào nhà uýnh Zăng rửa mặt rồi sang Vinmart giải quyết các kiểu hóa đơn trong 5 phút.
Còn cái bill to nhất để xem ai dọa nữa.
Đi nhiều quá nên đời cơ bản là ly kỳ và hạnh phúc.
Bây giờ chả biết ưu tiên cafe ăn uống hay…làm.
Ngày xưa thì nhìn tóc thẳng ghét thế.
Mắng Thuận vã mồ hôi khi nó không làm xù nữa.
Bây giờ già người ta ai cũng làm xoăn tít thì nhìn xoăn lại Gùng mình.
Để lại tóc. để búi.