Ném lại cái hình sống ảo

Ném lại cái hình sống ảo. Muốn đi khắp nơi, ăn đủ thứ mà chẳng có thời gian nữa rồi, ngày nào cũng đi tập đi làm đi học và nhìn ngắm chúng bạn book vé lia lịa đi du lịch khắp nơi, cảm thấy “hơi tội nghịp bản thân” 1 xút…….