[Need Help]

[Need Help]
Xin hỏi các anh chị và các em làm ngân hàng, hay công ty thanh toán hay anh chị em nào đã dùng hay đọc được thông tin ở đâu đó, Ngân hàng nào có thể sắp lịch thanh toán định kì Hằng Ngày cho một tài khoản nào đó hay một dịch vụ nào đó từ một tài khoản được chỉ định.
Xin comment bên dưới giúp với
Trân trọng cảm ơn!
See Translation