Năm ấy

Năm ấy, cả gia đình đau đớn nhìn Dì chết dần chết mòn vì ung thư…
Năm ấy, nỗi đau của Bà: Đầu bạc tiền đầu xanh…
Năm ấy 2 đứa em mồi côi cả cha lẫn mẹ
Năm ấy, Dì ra đi trong thân hình chỉ còn gần 20 cân …
Bao năm qua nỗi đau này cả nhà chưa ai kịp bình tâm…
Vì lũ sâu bọ các người, mà gia đình tôi và hàng triệu gia đình khác, hàng triệu triệu con người khác đau đớn trong vô vọng với căn bệnh này…
Hút máu người dân, lóc xương lóc thịt người bệnh , giờ các người đứng đấy xin giảm án ư?
Trời tru đất diệt cả dòng tộc họ hàng các người ! !!!
Mụ đàn bà mang tâm hồn quỹ dữ và một lũ ròi bọ !
Sao mà căm hận đến thế !!!