Một trong 5 mục tiêu lớn nhất của mình sau 1 năm nữa là xây dựng ra được một nhóm bí mật đoàn kết nhau lại với thật nhiều ý tưởng để kết nối

Một trong 5 mục tiêu lớn nhất của mình sau 1 năm nữa là xây dựng ra được một nhóm bí mật đoàn kết nhau lại với thật nhiều ý tưởng để kết nối.
Nơi mà không có tồn tại của sự ích kỷ, nhiều ý tưởng để cởi mở, sẵn sàng chia sẻ cho nhau cả sản phẩm, ý tưởng, kiến thức để chiến là cực kỳ quan trọng.
Chính vì thế ý tưởng để liên kết, chế tài và tạo động lực cho mọi người liên kết là vô cùng quan trọng.
Cũng may là các bạn ấy luôn tìm mọi cách để win – win – win nên càng ngày càng có nhiều ý tưởng để liên kết nhau lại cùng mạnh, cùng chất và cùng quất.
Think Different.