Một trời hoài niệm

Một trời hoài niệm, một trời kí ức đọng lại trong gói hoa tạo nên mùi hương từ nhẹ nhàng đến nồng nàn, giản dị mà thanh tao trang nghiêm. Khi bày lên ban thờ cúng gia tiên và Chư Thiên Bồ Tát, người cúng lễ không thể không sửa soạn thân tâm mình ngay ngắn trong hương thơm tôn kính quyện cùng mùi nhang. Nếu thiếu những giây phút tâm linh lắng đọng đó, con người thật khó để sống triệt để.
Một gói hoa như toa tàu đi ngược lại thời gian kéo về thói quen xưa cũ, nếp nhà và những hình ảnh thân thương của bà, của mẹ. Lưu giữ gói hoa truyền thống, mùi hương cao quý chùa chiền này, cũng là lưu giữ những khoảnh khắc tâm linh giao nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản và tương lai, giữa bản thể và triết lý cao đẹp, làm người ta phải chậm lại giữa những tất bật bộn bề.
Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisvaha!