Một stt cũ:

Một stt cũ:
Tôi đánh giá cao người đã du lịch một nước trong tổng cộng ba mươi tuần hơn là người đã du lịch ba mươi nước mỗi nước trong một tuần. Bởi, trong trường hợp thứ nhất, chị ta/anh ta đến với một đất nước ấy theo cùng một cách như đến với một người tình thủy chung, một bạn tri kỷ, và chị ta/anh ta biết rõ chân giá trị của mối thâm giao đó, mối chung tình đó. Còn ở trường hợp thứ hai, chị ta/anh ta như thể đang giao du lần lượt với ba chục người song tất thảy chẳng bao giờ đi xa hơn những mối sơ giao, những cuộc tình thoáng qua.
Viết thêm: Ý nghĩ này đến sau chuyến đi ngắn đến Thái Lan, lần đầu tiên. Ngay khi tôi nghĩ: sau đây, khi có điều kiện, mình sẽ đi nước khác chứ không quay lại Thái Lan, lập tức tôi có cảm giác như mình vừa quyết định vứt bỏ cơ hội tìm hiểu sâu hơn một con người có thể là tuyệt vời – sự tuyệt vời ấy có thật hay không, và nó như thế nào, tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội biết được một khi tôi đã có quyết định ấy.
See Translation