Mong rằng nguyện vọng của gia đình sẽ được thực hiện

Mong rằng nguyện vọng của gia đình sẽ được thực hiện, Việt Nam đã quá đoạ đày rồi.
Nếu đang có mặt ở Hoa Kỳ và có đủ xăng xe, mình sẽ chạy khắp các phố người Việt mở một cuộc vận động xin chữ ký và thực hiện những cuộc meeting để ước nguyện này được thành sự thật.
Trước tới giờ mình chưa mở mồm cầu xin ai điều gì, nay mình mong các bạn hữu người Việt của mình đang ở Hoa Kỳ đặt đúng tư cách là những công dân Hoa Kỳ để có thể giúp đỡ được gia đình anh Tấn.
Mình trân trọng cám ơn các bạn đã đọc tin này.