Mọi người có ai nhớ practising speaking English kooooo

Mọi người có ai nhớ practising speaking English kooooo?
Tối mai ở Impactus có tổ chức 1 buổi midterm evaluation cho lớp Giải Ngố và cần 2 – 3 bạn guest đến thực hành small talks và chấm điểm. Ai có thời gian thì giơ tay cho chị biết ha!
Quyền lợi:
Thực hành tiếng Anh – lâu lâu ko hành là quên đới!
Chỉ việc chém gió, lại còn được ăn uống ngọt ngào
Đột nhiên được làm judge 1 event rất vui
Hiểu thêm về interpersonal skills, nghe thầy Long D. Hoang, Chevening scholarship winner, giảng viên hot boy của Impactus chia sẻ chém gió.
Yêu cầu ai nói tiếng Anh trôi tí nhé.
See Translation