Mấy hôm nghỉ lễ về quê chơi

Mấy hôm nghỉ lễ về quê chơi, đứa bạn có RĂNG KHÔN – MỌC LỆCH kể với mình: ‘thằng đó nói ghé nó nhổ răng cho, không cần chụp phim, chụp x- quang chỉ là hình thức thôi, không chụp cũng được’!!!
???
Đúng thật lúc không nói ra thì người ta còn nghi ngờ về trình độ và tay nghề bla bla bla, có khi người ta sẽ nghĩ mình cũng có tý năng lực….Còn nói ra xong thì xác định cả trình độ và năng lực luôn, khỏi cần đắn đo nghi ngờ!!!
Mình thà ở SG làm mướn suốt đời chứ không quay đầu về quê, quay đầu về điểm xuất phát với con số 0 tròn trĩnh!!!