Lướt cái newfeed thấy các thánh bán mp khách chê mp nhà e bị tẩy chay

Lướt cái newfeed thấy các thánh bán mp khách chê mp nhà e bị tẩy chay…abcxyz đủ trò… Vâng nếu tẩy chay thì bản thân e cũng k tồn tại đến ngày hum nay, và được báo Thương Hiệu và Pháp Luật phỏng vấn để lên báo :)))
Thường thì người k dùng sẽ có cái nhìn phiến diện,còn người bán hãng khác sẽ đưa câu châm chọc. Cây ngay không sợ chết đứng.
Nếu có chết thì DANH DỰ cũng như UY TÍN
của e đã bị kéo xuống lâu lắm rồi, chứ k đem TIỀN TỈ để ôm hàng duy trì đâu. Muốn bán, muốn đưa sp đến ng tiêu dùng hãy trải nghiệm nó và có cái nhìn xác đáng nhất.
See Translation