Luôn luôn sẽ có vài người từ từ phai nhạt khỏi cuộc sống của bạn

Luôn luôn sẽ có vài người từ từ phai nhạt khỏi cuộc sống của bạn, bạn phải học cách chấp nhận chứ không phải đau lòng.
Mới về nhà, thôi đi ngủ. Hôm nay dầm mưa hát, hy vọng mai không bệnh.
Mai 7g đi diễn VTM Tour là kết thúc chuyến hành trình, còn kịch bản chưa viết xong, cả sách nữa!
Bận rộn như này mới vui, ráng làm ra tiền dẫn Mẹ đi du lịch Mẹ ha.