Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc – Phia Đén

Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc – Phia Đén – đỉnh núi cao nhất ở Cao bằng ngập tràn mây mù. Tiếc là hôm nay chưa đủ lạnh để có băng tuyết . Đường đi nhiều đoạn dốc thẳng và cua tay áo, đi lên ko đáng sợ như đi xuống ?, xe chút có thể đi thật chậm vì chỉ nhìn rõ đg với khoảng cách 2-3m. Đáng sợ thật, xuống đến chân núi mới thở phào nhẹ nhõm ? Các bạn tham khảo thêm bài viết liên quan về: tour ghép cù lao chàm hội an