Không viết nhảm thì điên lên mất

Không viết nhảm thì điên lên mất

1  
Không viết nhảm thì điên lên mất
Cắm đầu làm hồn vứt tít xa
Yêu như ma ám la đà
Quyết không nói, không nhìn, thành hâm hâm như người dở
Thà cứ im như là đã ghét
Để chán chường sẽ quên rất nhanh
Khốn nhưng mở máy tìm “tranh”
Ngó đâu cũng thấy anh quanh quanh mình
Đáng lý giờ tim phải khô hạn
Hết cảm xúc, không rung động mới hay
Chập chờn nửa tỉnh nửa say
Chẳng ra hết date chẳng hay đã già
Bảo quên đừng nhớ, phiền hà
Bảo câm đừng viết kề cà bị khinh
Dặn lòng đừng ngó linh tinh
Thoắt cái mưa xuống, thất kinh vì buồn.
Tranh này Mộc Châu đấy ạ.