Không tin không dụng

Không tin không dụng

1 1 1 1 1  
Không tin không dụng. Dụng rồi thì phải tin.
Không vui vẻ thoải mái không chơi. Chơi thì phải thấy thoải mái vui vẻ.
Đó là quy tắc của mình.
Thế sao khi trồng mấy chậu cây này chỉ thấy thích vì đẹp và thơm mà bây giờ nó cứ ngọt ngào thế này.
Vừa cắt tỉa bỏ đi chừng 30 chục bông toe toét nở héo rồi mà nó còn dư này.
Cuộc sống có ưu ái em quá không khi mà em rất ít thơi gian chăm sóc và chỉ biết Nhớ và Yêu rất xa.
Chủ Nhật Hồng.