Khi viết bài chia sẻ

Khi viết bài chia sẻ

Khi viết bài chia sẻ, mục tiêu lớn nhất mà tôi theo đuổi cho mỗi bài viết của mình đó chính là “sự hữu ích” và “tính ứng dụng”.
Mỗi bài viết không chỉ là lý thuyết thuần túy mà còn là những đúc rút qua trải nghiệm cá nhân để mang lại “sự hữu ích” cho người đọc.
Nếu viết bài mang tính hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm mà độc giả không ứng dụng được thì đâu còn giá trị gì nữa.
Những giá trị thật, xuất phát từ trái tim thì cũng sẽ được ghi nhận và đánh giá.
Đó là bài học lớn nhất mà tôi học được từ một người thầy, một người anh đáng kính.
Chắc chắn những điều tôi viết để chia sẻ không giúp ích được cho tất cả mọi người. Nhưng cũng có một điều tôi biết chắc chắn là ngoài kia có rất nhiều người cần những chia sẻ, những kiến thức như thế này.
P/s. Status nhân một dịp bài viết được chọn đăng trên báo Doanh nhân Sài Gòn.