Khi chưa truyền thông cho khách hàng thấy được giá trị cốt lõi

Khi chưa truyền thông cho khách hàng thấy được giá trị cốt lõi, sự khác biệt hoá ở sản phẩm của ta.
Hay đúng hơn là chưa cho họ thấy được lợi ích của sản phẩm khi họ sở hữu, kèm thêm chứng tỏ được chất lượng, giá trị, khan hiếm của sản phẩm, uy tín của người bán, thương hiệu bán.
Thì dù có quảng cáo vật mặt cũng vẫn khó bán, chi phí quảng cáo trên đơn hàng quá tội, thậm chí là có người hỏi nhưng vẫn không chốt nổi đơn hàng.
Không nên nghĩ cứ quảng cáo giỏi thì đã là thành công, và quảng cáo không phải là yếu tố duy nhất để thành công.
Chưa kể nói sản phẩm thế nào cũng liên quan rất lớn tới độ khó, chi phí, ngân sách, tỉ lệ chuyển đổi và hiệu quả của quảng cáo.
Cứ giải pháp dễ thì làm, con đường dễ tới đích thì đi, chẳng dại gì mà lao đầu vào chỗ khó khi mà cả trăm cơ hội còn nhan nhản ngoài kia cả.
Lựa chọn vẫn luôn quan trọng hơn nỗ lực.
Think Different.