Khác hôm qua

Khác hôm qua

1  
Khác hôm qua, dù là khóc cười.
Người phụ nữ không còn trẻ và nhất quyết không nhận mình già, thưởng thức vài giờ sau cùng ở HN bằng cách nhẩn nha cafe vô ảnh, vô hình, nghĩ về một miền rất xa chưa đến bao giờ, có hồ, có rừng và có nền cỏ tự nhiên không chất thải, chỉ để ngủ một giấc ngủ ngon có những đốm nắng chiếu qua tán lá thưa tưới lên người và âm nhạc là gió xào xạc.
Phố đông thế mà sao thấy vắng lạ lùng.
Có chiếc lá rơi mãi không chạm đất.