Hôm thứ sáu từ Mường Lay về Hà Nội

Hôm thứ sáu từ Mường Lay về Hà Nội, nhóm mình bị mắc vì sạt lở kinh hoàng ở đoạn Nậm Na. Phải quay lại đi vòng lên Sìn Hồ. Mất nửa ngày thêm cho đường về. Không biết nhóm Giỏ Thị đưa sách vở cho Nậm Chà từ Hà Nội lên đi đúng chặng ấy để cảnh báo. Quả là nhóm Giỏ Thị gặp đến 4 chỗ sạt lở. Cuối cùng mới đến được bến đò gần Thuỷ điện Lai Châu để đưa đồ sang. Nậm Chà là xã có lũ là bị chia cắt. Giỏ Thị đau đáu với Nậm Chà (Và Pa Cheo) nhiều năm nay.