Hôm nay mình giới thiệu một số ghi chép của họa sĩ Tạ Thúc Bình

Hôm nay mình giới thiệu một số ghi chép của họa sĩ Tạ Thúc Bình

1 1 1 1 1  
Hôm nay mình giới thiệu một số ghi chép của họa sĩ Tạ Thúc Bình. Lúc sinh thời họa sĩ thường ký họa nhân vật rất kỹ (trực họa) ngoài ra có thói quen hễ đi đâu, lúc nào cũng có quyển sổ trong túi để ghi chép dọc đường,
Rất tiếc rằng những ký họa từ những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ phần thì thất lạc, phần thì bán cả mớ khi có dịp cho các nhà sưu tập lấy tiền nuôi các con ăn học, nay trong nhà chỉ còn một rất số ít.
Chính vì ghi chép đã thành thói quen, nên thuộc, họa sĩ rất nhàn nhã khi thể hiện những bức tranh đông người đủ mọi dáng.
Họa sĩ Đỗ Hữu Huề viết về thày Bình như sau:” Trong giảng dạy, một điều gây ấn tượng với tôi là thầy Bình yêu cầu trò học mỹ thuật là phải thực sự cầu thị, nghĩa là khi vẽ người, vẽ con vật, đồ vật, phong cảnh, thiên nhiên v.v… người vẽ phải nhìn quan sát những đối tượng này cho thấu đáo. Có câu: “trăm nghe không bằng một thấy”, vì mỹ thuật là nghệ thuật trực giác (thị giác) xem tranh chứ không ai nghe tranh. Phải quan sát cho tỏ tường, thấu đáo, rồi mới tập ghi chép. Thầy Bình còn phân tích: không phải là cố ghi cái vẻ ngoài của sự vật mà là tìm cái tinh thần, cái đặc điểm cốt lõi của nó. Vẽ cái gì thì phải rõ cái ấy. Không thể vẽ con trâu nhìn tưởng con ngựa, vẽ cây xoan nhìn như cây bưởi. v.v… Vẽ chưa đạt thì nên kiên nhẫn vẽ thêm, vẽ thêm là để luyện tay. Thầy Bình rất không bằng lòng nếu trò sốt ruột nôn nóng, hoặc đi đến vẽ bịa.”
Dưới đây là một số ký họa và ghi chép của họa sĩ Tạ Thúc Bình, xin giới thiệu với bà con