Hôm nay bệnh mệt cả ngày nên nói ngắn gọn nha

Hôm nay bệnh mệt cả ngày nên nói ngắn gọn nha!
E không biết a giàu bao nhiêu hỏi đủ loại xe này nọ tỏ vẻ đại gia….. mà qua cách nói chuyện của a e nghi chắc a da bọc xương. Bệnh mà cũng k yên với mấy ma quỷ này nữa, muốn mua xe thì lết xác ra mà coi xe hỏi tới hỏi lui rồi không mua, mấy a giàu nghèo gì e không cần biết tỏ vẻ chi cho mệt vậy….. E nói lại mấy a một lần nữa e bán xe ai có nhã hứng inb hỏi được thì mua không thì thôi, e bán xe chứ không bán thân, còn a nào muốn tán gái thì bấm chỗ khác giùm. Đừng có thấy xuống nước nhỏ nhẹ rồi lườm mặt, có ngày bà đốt nhà!!!!