Hồi mới đi học mẫu giáo Xu Sim cũng từng hỏi: “Nhà mình sao ko giàu hả mẹ

Hồi mới đi học mẫu giáo Xu Sim cũng từng hỏi: “Nhà mình sao ko giàu hả mẹ?” Rồi Xu Sim kể bạn này nhà to, có xe hơi, được đi du lịch nước ngoài…
Rồi Xu Sim lại chia thế giới làm đôi, những người có Ipad và những người ko có Ipad 😛
Rồi Xu Sim cũng từng phân bì: “Bạn ấy được ba đưa đi chơi miết. Bạn ấy có ba nên sướng lắm”
Rồi “Bạn nào cũng được đi học thêm, đi học thêm vui lắm, đi học thêm được cô cưng lắm”. …
Đọc tiếp