HAY

HAY ! QUÁ HAY !
He he ! mùa thi năm nay, mình cạn ráo đề, để luyện thi cái câu viết một văn bản ngắn n từ về một vấn đề : biển đảo, hạn hán, bão lụt, môi trường, mại dâm…. và những câu nói nổi tiếng của những người nổi tiếng về đạo đức, luân lí xã hội
May sao có câu nói nổi tiếng này ! vừa nâng cao khai trí ý thức quyền nghĩa vụ của công dân trước pháp luật cho học sinh và thấy được vị trí đáng sợ của người lãnh đạo . Học sinh tha hồ mà chém gió nhé !
Hay ! quá hay ! Tèn tèn ten !