Hãy theo đuổi đam mê

Hãy theo đuổi đam mê
Nợ nần sẽ theo đuổi bạn ^^
Gia đình sẽ gàn dở bạn (vì ko tin)
Bạn bè cũ sẽ xa lánh bạn (vì sợ bị vay tiền)
Những người lạ sẽ ủng hộ bạn (mua hàng)
Bạn bè mới sẽ cho bạn nợ nần (vì tin bạn)
Và khi bạn thành công
Tiền sẽ theo đuổi bạn
Khách hàng sẽ yêu quý bạn
Bạn bè mới sẽ chúc phúc cho bạn
Nhưng nợ bạn vẫn lấy
Ăn vẫn share đôi
Còn
Gia đình sẽ hưởng thụ miễn phí thành quả của bạn
Bạn bè cũ sẽ nhờ vả bạn ko tiếc lời
Bởi
Bạn giàu là do số
Là gặp thời
Ko giúp
Sẽ cho là Giàu mà keo kiệt
Bởi làm từ thiện là việc mà bạn PHẢI LÀM
Ps: Ngày nhặt lá, đá ống bơ
See Translation