Haizzz cuộc đời bị vợ lừa 2 lần trong tuần

Haizzz cuộc đời bị vợ lừa 2 lần trong tuần. Một tối thì bỏ công việc để xem What happend to Monday, một tối thì trốn con đi xem IT vì vợ bảo mọi người khen hay, review tốt lắm, vân vân và vân vân,… và đương nhiên là mình tin vợ mình rồi.
Rốt cục là chúng tớ không thẩm thấu được phim nào,…một phim thì ý tưởng hay nhưng lý do mục đích thì không thể chấp nhận được, một phim thì đúng là phim kinh dị dành cho trẻ con 🙁
Chắc gu xem phim của mình có vấn đề, bảo sao không ai rủ làm phim nữa haha !!!